Ošetřování a kácení stromů

Kácení stromů Treework

Výchovný řez

- řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je založení tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné, podjezdné výšky, redukcí koruny směrem k budovám, veřejnému osvětlení či jiným překážkám.)

Bezpečnostní řez

– odstraňování suchých větví s průměrem nad (3) 5cm vč. (stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými statickz významnými defekty, která bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. Odstraňování větví zavěšených či zlomených. Neřeší komplexní staické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene či velkých kosterních větví.

 Zdravotní řez

- je řez, který́ řeší zdravotní stav stromu. Odstraňují se především větve suché, vitálně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního.

Stabilizační řezy

– řez zmenšující objem koruny nebo se zakracující větve. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově charakteristického habitu ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům stanoviště. Do tohoto typu řezu patří také redukce směrem k překážce, redukční řez obvodový za účelem snížení težiště koruny a tím stabilizace stromu.

 

Přírodě blízké ošetření stromů

– speciální zásah do korun starých (senescentních) stromů, zaměřený na stabilizaci a zachování cenného biotopu pro jiné živé organismy např. hmyzu, ptáků, brouků, lišejníků apod.

Instalace bezpečnostních vazeb

– vazby instalují do korun stromů proti pádů kmenů, větví nebo jejich částí – vazby – dynamické systémy Cobra, Gleinstein, Arco. vazby statické – vrtané, podkladnicové systémy.

 

Kácení stromů, výsadby stromů a ostatní péče o stromy

Kácení stromů

Provádíme rizikové kácení nebezpečných stromů ve ztížených podmínkách. Za pomoci speciálního stromolezeckého vybavení a stromolezeckých technik je strom doslova rozebrán a spuštěn na zem. V případech např. špatného přístupu ke stromu využíváme jeřáby nebo manipulační plošiny.

Výsadby stromů

- prostokořených
- s balem
- kontajnerované
- důležitá následná péče jako zálivka, kontrola kotvení apod.

Štěpkování dřevní hmoty a frézování pařezů

- po dohodě nabízíme také štěpkování dřevní hmoty a frézování pařezů

Stříhání živých plotů a stěn

- nabízíme též stříhání živých plotů a stěn